منو

درخواست دولت برای رسیدگی به 68 لایحه اولویت‌دار توسط مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور از درخواست دولت برای رسیدگی به 68 لایحه اولویت دار توسط مجلس شورای اسلامی خبر داد.

۰۸ تیر ۱۳۹۹

به گزارش ایستار به نقل از فارس حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت و گو با خبرنگار حوزه دولت درباره لوایح معوق و اعلام وصول نشده دولت در مجلس دهم گفت: در دستور کار جلسه هیات دولت طرح‌ها و لوایح معوق و باقی مانده و اعلام وصول نشده دولت در مجلس دهم مورد بحث قرار گفت و با توجه به ماده 137 قانون آیین نامه داخلی مجلس قرار شد تا 68 لایحه معوق و 3 لایحه ای که فوریت آنها مطرح و اعلام وصول در مجلس دهم نشده در نامه‌ای به مجلس یازدهم ارسال شود.
وی افزود: بر همین اساس از مجلس یازدهم درخواست می‌کنیم تا با توجه به شرایط کشور و لزوم اشتغال و رونق کسب و کار این لوایح را اعلام وصول و مورد رسیدگی قرار دهند.
امیری لایحه‌های الحاق یک تبصره به ماده (13) قانون صدور چک – مصوب 1355 – و اصلاحات بعدی آن،  نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی و مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری – مالی را سه لایحه ای عنوان کرد که فوریت آنها مشخص و اعلام وصول نشده است.
لایحه‌های معوق اعلام وصول نشده به شرح زیر است:
1 – لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک
2 – لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
3 – لایحه حمایت از مالکیت صنعتی
4 – لایحه اصلاح قانون امور گمرکی
5 – لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی
6 – لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351
7 – لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی
8 – لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد(34) تا (38) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تغییر عنوان: لایحه ساماندهی سهام عدالت
9 – لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی
10 – لایحه مشارکت عمومی – خصوصی
11 – لایحه اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور
12 – لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم
13 – لایحه الحاق یک تبصره به ماده(6) قانون مبارزه با پولشویی
14 – لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر
15 – لایحه اصلاح بند«ت» ماده(80) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران »
16 – لایحه  اصلاح ماده (14) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  
17 – لایحه اصلاح لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب 1347- به منظور حمایت از سهامداران خرد
18 – لایحه اصلاح تبصره (1) بند (ب) ماده(52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
19 – لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور
20 – لایحه میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف دارندگان وسایل نقلیه و واحدهای مشمول متمرد موضوع تبصره (1) ماده(3) قانون هوای پاک – مصوب 1396
 – لایحه حمایت از مالکیت فکری
22 – لایحه استخدامی شهرداری ها
23 – لایحه آئین‌دادرسی تجاری
24 – لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
25 – لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین
26 – لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل‌های اول و دوم الحاقی به کنوانسیون ژنو مصوب 1977
27 – لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان
28 – لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
29 – لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی وحقوقی به سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور
30 – لایحه تعیین وظایف واختیارات وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی   
31 – لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب (درامور مدنی)مصوب-1379
32 – لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی
33 – لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تمپره در مورد ارائه منابع مخابراتی برای کاهش بلا و عملیات امدادی
34 – لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه
35 – لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (مورخ 2 دسامبر 1961 برابر با 11 آذر 1340) با اصلاحات بعدی و عضویت در اتحادیه آن
36 – لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
37 – لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
38 – لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان به داوری
39 – لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی
40 – لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی
41 – لایحه اصلاح

ماده(19) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

2 – لایحه الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشکاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
43 – لایحه اصلاح بند (16) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تغییر عنوان: لایحه اصلاح ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و الحاق یک بند به ماده(1) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن
44 – لایحه جامع انتخابات
45 – لایحه نحوه واگذاری اموال،تاسیسات ، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب  
46 – لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
47 – لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
48 – لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
49 – لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
50 – لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیر مجاز افراد از مرزهای کشور
51 – لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
52 – لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی
53 – لایحه شفافیت
54 – لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به  موافقتنامه  همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389(18 نوامبر2010))
55 – لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389(18 نوامبر2010))
56 – لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389(18 نوامبر2010))
57 – لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان
58 – لایحه موافقتنامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل
59 – لایحه اصلاح ماده 35 آیین نامه معاملات شهرداری تهران
60 – لایحه پروتکل اصلاحی بند(5-4-1-10) اساسنامه موسسه منطقه ای استاندارد سازی ، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)
61 – لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس
62 – لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر
63 – لایحه تصویب اصلاحات کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان(اس تی سی دبلیو 1978(1357))
64 – لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی
65 – لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان
66 – لایحه  موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان درخصوص ارتباط بین المللی راه آهن
67 – لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
68 – لایحه الحاق یک تبصره به ماده(5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل جهل و چهارم(44) قانون اساسی


برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 3 =

مطالب مرتبط
ایتا سروش بله تلگرام اینستاگرام
درباره ما

ایستار در لغت نامه ها ایستار را معانی بسیار است.اما آنچه که ما را وا داشت تا نام ایستار را برای حضور در عرصه فعالیت سیاسی بر گزینیم توجه به دو معنا بود اول نوع نگرش و طرز فکر و دوم ثبات قدم و استوار بودن. مجموعه ایستار ماحصل اجماعِ فکری گروهی از جوانان انقلابی است که در سالهای متمادی فعالیت خود در عرصه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی به باوری در چهار چوب ایستار رسیده اند. ایستار برای ما ایستادگی خردمندانه برای تحقق اصول است، اصولی که منبعث از وحی و عقل است . سعی ما بر این است که در دامگه حوادث با تکیه بر دین و دانش به خردمندانه ترین مسیر ممکن قدم بگذاریم

تمامی حقوق سایت برای تارنمای خبری ایستار محفوظ می باشد.