۲۵ فروردین ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۲

لینک کوتاه: https://istarnews.ir?p=8612


آگهی مناقصه عمومی جدولگذاری بلوار خلیج فارس حدفاصل میدان امام خمینی (ره) تا روبروی شهرک ولایت شهرداری/نوبت اول

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲شورای محترم اسلامی شهر نسبت به جدولگذاری بلوار خلیج فارس حدفاصل میدان امام خمینی (ره) تا روبروی شهرک ولایت شهرداری را از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱۰۱۳مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲شورای محترم اسلامی شهر نسبت به جدولگذاری بلوار خلیج فارس حدفاصل میدان امام خمینی (ره) تا روبروی شهرک ولایت شهرداری را از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های واجد صلاحیت که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی
به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی
www.newes.rafsanjan.ir
مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)
تلفن های تماس : ۵-۳۴۲۵۸۷۰۱ -۰۳۴
اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × دو =