۲۸ تیر ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۶

لینک کوتاه: https://istarnews.ir?p=9903


آگهي تجدید مناقصه عمومی

شهرداري رفسنجان در نظر دارد ، نسبت به واگذاری 10 دستگاه اتوبوس شهری به بخش خصوصی از طريق برگزاري مناقصه عمومی اقدام نماید.

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره 1013مورخ 02/12/1400شورای محترم اسلامي شهر، نسبت به واگذاری 10 دستگاه اتوبوس شهری به بخش خصوصی از طريق برگزاري مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد صلاحیت که تجربه و توانايي انجام كار را دارند،، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.new.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روزدوشنبه مورخ 03/05/1401 به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند.
( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)
مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : 5-34258701 -034

اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × دو =