۲۸ مهر ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۹

لینک کوتاه: https://istarnews.ir?p=10495


اگهی مناقصه عمومی خرید گل وگیاه برای نمایشگاه نهالستان

شهرداری رفسنجان در نظر دارد نسبت به خرید گل و گیاه جهت نمایشگاه نهالستان ازطریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

شهرداری رفسنجان در نظر دارد براساس بودجه مصوب شماره 1013 مورخ 02/12/1400 شورای محترم اسلامی شهر ،نسبت به خرید گل وگیاه جهت نمایشگاه نهالستان وسطح شهر ،ازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی که تجربه وتوانایی انجام کار را دارند، دعوت بعمل می آید نسبت به دریافت اسناد واطلاع ازشرایط شرکت در مناقصه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(مناقصه)مراجعه وپیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روزپنجشنبه مورخ 18/08/1401 از طریق سامانه مذکور تسلیم نمایند .ضمناً شرکت کننده بایستی اصل ضمانتنامه بانکی را 2روز قبل از بازگشایی قیمت ها تحویل امور قراردادهای شهرداری مرکزی نمایند.
(لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است) مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است. تلفن های تماس : 5-34258701 -034

اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رفسنجان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × پنج =