۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۷

لینک کوتاه: https://istarnews.ir?p=4214


وعده ای که تمبید

ماجرای کشدار چاه آب مهدی آباد نوق که تا همین امروز ادامه دارد مشتی است نمونه خروار از مدیریت برخی از مسولین.

تارنمای خبری ایستار/ ماجرای کشدار چاه آب مهدی آباد نوق که تا همین امروز ادامه دارد مشتی است نمونه خروار از مدیریت برخی از مسولین.

مشکلات آب منطقه نوق داستان امروز و دیروز نیست بلکه سال های سال است که این منطقه با مشکل آب دست به گریبان است.اما شیوه حل کردن مشکلات برخی از مسولین زخم مضاعفی است بر تشنگی مردم نوق.

اینکه نماینده مردم در مجلس، بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسان، خواهان انتقال آب از منطقه بیطرف به منطقه مطلوب است آن هم با چاشنی زور و لابی، منطق نادرستی است که اثرات مخرب آن در آینده نه چندان دور هویدا خواهد شد.

اینکه در منطق برخی مسئولین، می توان برای رفع تشنگی روستایی به منابع آب روستای دیگر رخنه کرد، نتیجه ای جز ساختن حداقل دو روستای کم آب در آینده نزدیک ندارد.

اینکه بدنبال حل موقت مشکلی بدون در نظر گرفتن واقعیات موجود و نظرات کارشناسی باشیم و بر پایه این عمل طرح شعار و وعده کنیم دقیقا منطق سیاست مداران نابلد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + 18 =