۲۷ آذر ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۷

لینک کوتاه: https://istarnews.ir?p=6992


آگهی مزایده عمومی_نوبت دوم

شهرداري رفسنجان در نظر دارد نسبت به فروش ساختمان تجاری – اداری واقع در خیابان حافظ از طريق برگزاري مزایده عمومی اقدام نمايد. لذا از کلیه شرکت های واجد صلاحیت که توانايي لازم جهت شرکت در مزایده را دارند ، دعوت بعمل مي آيد.

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 772 مورخ 17/09/1400 شورای محترم اسلامي شهر، نسبت به فروش ساختمان تجاری – اداری واقع در خیابان حافظ از طريق برگزاري مزایده عمومی اقدام نمايد. لذا از کلیه شرکت های واجد صلاحیت که توانايي لازم جهت شرکت در مزایده را دارند ، دعوت بعمل مي آيد نسبت به دریافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روزسه شنبه مورخ 07/10/1400 به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند.
( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)
مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است.

تلفن های تماس : 5-34258701 -034

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 − هفت =