۰۷ تیر ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۷

لینک کوتاه: https://istarnews.ir?p=9601


آگهی مناقصه عمومی خرید سنگفرش پرسی بتنی

شهرداري رفسنجان در نظر نسبت به خرید سنگفرش پرسی بتنی به متراژ 70000 مترمربع از طريق برگزاري مناقصه عمومی اقدام نماید.

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره 1013مورخ 02/12/1400شورای محترم اسلامي شهر، نسبت به خرید سنگفرش پرسی بتنی به متراژ 70000 مترمربع از طريق برگزاري مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص و شرکت های واجد صلاحیت که تجربه و توانايي انجام كار را دارند،، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.news.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روزشنبه مورخ 25/04/1401 به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند.
( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)
مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : 5-34258701 -034

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده + هفت =