۳۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۸

لینک کوتاه: https://istarnews.ir?p=10248


آگهی مناقصه عمومی زیرسازی وآسفالت بلوارهای خلیج فارس، شهید مقیمی، کوثر و سایرمعابر اصلی سطح شهر

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره 1013مورخ 02/12/1400شورای محترم اسلامي شهر، نسبت به زیرسازی وآسفالت بلوارهای خلیج فارس، شهید مقیمی، کوثر و سایرمعابر اصلی سطح شهر، از طريق برگزاري مناقصه عمومی اقدام نماید.

آگهی مناقصه عمومی – نوبت اول

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره 1013مورخ 02/12/1400شورای محترم اسلامي شهر، نسبت به زیرسازی وآسفالت بلوارهای خلیج فارس، شهید مقیمی، کوثر و سایرمعابر اصلی سطح شهر، از طريق برگزاري مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص و شرکت های واجد صلاحیت که تجربه و توانايي انجام كار را دارند،، دعوت بعمل  مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی WWW.NEWS.RAFSANJAN.IR مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز  شنبه مورخ 19/06/1401 به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. 

( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)

مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن های تماس : 5-34258701 -034

اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × چهار =