۱۰ مهر ۱۴۰۱ - ۰۷:۱۹

لینک کوتاه: https://istarnews.ir?p=10466


آگهي تجدید مزایده عمومی نسبت به فروش 429 قطعه زمین از املاک شهرداری

شهرداري رفسنجان در نظر دارد نسبت به فروش 429 قطعه زمین از املاک شهرداری از طريق برگزاري مزایده عمومی اقدام نمايد.

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 692 مورخ 06/06/1401شورای محترم اسلامي شهر، نسبت به فروش 429 قطعه زمین از املاک شهرداری از طريق برگزاري مزایده عمومی اقدام نمايد. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توانايي لازم جهت شرکت در مزایده را دارند ، دعوت بعمل مي آيد نسبت به دریافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در تجدید مزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.news.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 19/07 /1401 به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند.

( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)

مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است.

تلفن های تماس : 5-34258701 -034

 

اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 − 13 =