۲۲ آبان ۱۴۰۱ - ۱۹:۰۹

لینک کوتاه: https://istarnews.ir?p=10647


آگهي مزایده عمومی سه قطعه زمین از املاک شهرداری واقع در خیابان شهید حیدرپور

شهرداري رفسنجان در نظر دارد نسبت به فروش سه قطعه زمین از املاک شهرداری واقع در خیابان شهید حیدرپور از طريق برگزاري مزایده عمومی اقدام نمايد.

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 841مورخ 12/07/1401شورای محترم اسلامي شهر، نسبت به فروش سه قطعه زمین از املاک شهرداری واقع در خیابان شهید حیدرپور از طريق برگزاري مزایده عمومی اقدام نمايد. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توانايي لازم جهت شرکت در مزایده را دارند ، دعوت بعمل مي آيد نسبت به دریافت اسناد از طریق سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(مزایده) مراجعه وتا تاریخ 30/08/1401اقدام و همچنین تا تاریخ 10/09/1401پیشنهادات خود را ارائه نمایند..ضمناً شرکت کننده بایستی اصل ضمانت نامه بانکی را 2روزقبل ازبازگشایی قیمت ها تحویل امور قراردادهای شهرداری مرکزی نمایند.
( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)
مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است.
تلفن های تماس : 5-34258701 -034

اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رفسنجان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − هفت =