۲۷ دی ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۸

لینک کوتاه: https://istarnews.ir?p=7471


آگهي تجدید مناقصه عمومی شهرداری رفسنجان

شهرداري رفسنجان در نظر دارد برای تکمیل ساختمان شهرداری منطقه 1 واقع در خیابان شهید سید رسول هاشمی را از طريق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد.

به گزارش ایستار ، شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره 1119 مورخ 27/12/99 شورای محترم اسلامي شهر، تکمیل ساختمان شهرداری منطقه 1 واقع در خیابان شهید سید رسول هاشمی را از طريق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. لذا از کلیه شرکت های واجد صلاحیت که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به نشانی رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.news.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 07/11/1400 به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند.
تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 09/11/1400 می باشد.
لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.
مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : 5-34258701 -034

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − 5 =