۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۵

لینک کوتاه: https://istarnews.ir?p=8713


آگهی تجدید مناقصه عمومی تهیه و خرید لوازم وتجهیزات جهت اجرای شبکه برق خیابان انقلاب

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره 1013مورخ 02/12/1400شورای محترم اسلامي شهر، نسبت به تهیه و خرید لوازم وتجهیزات جهت اجرای شبکه برق خیابان انقلاب بصورت زمینی و همچنین جابجایی تیرهای برق بلوار شهید کشاورزی که در طرح تعریض قرار گرفته، از طريق برگزاري مناقصه عمومی اقدام نماید.

((آگهي تجدید مناقصه عمومی))
شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره 1013مورخ 02/12/1400شورای محترم اسلامي شهر، نسبت به تهیه و خرید لوازم وتجهیزات جهت اجرای شبکه برق خیابان انقلاب بصورت زمینی و همچنین جابجایی تیرهای برق بلوار شهید کشاورزی که در طرح تعریض قرار گرفته، از طريق برگزاري مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص و شرکت های واجد صلاحیت که تجربه و توانايي انجام كار را دارند،، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت درتجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.news.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 21/02/1401 به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند.
( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)
مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : 5-34258701 -034
اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 + دو =