۱۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۳

لینک کوتاه: https://istarnews.ir?p=9176


آگهی تجدید مزایده عمومی فروش۲۵۱ قطعه زمین از املاک شهرداری

شهرداری رفسنجان در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی 251 قطعه زمین از املاک شهرداری به فروش برساند.

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 889 مورخ 26/10/1400 شورای محترم اسلامي شهر، نسبت به فروش251 قطعه زمین از املاک شهرداری از طريق برگزاري مزایده عمومی اقدام نمايد. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توانايي لازم جهت شرکت در مزایده را دارند ، دعوت بعمل مي آيد نسبت به دریافت اسناد و اطلاع از شرايط شركت در تجدید مزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.newes rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 28/03 /1401 به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند.
( لازم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.)
مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است.
تلفن های تماس : 5-34258701 -034

اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 − 9 =