رویترز: ترامپ فرمان جداگانه صادر می‌کند چرا امروز و فردا اتفاقی نمی‌افتد؟

ایالات‌متحده وقتی عضو برجام نیست، حقی هم در مورد مداخله درباره آن ندارد. اگر سازوکاری برای از بین رفتن و نابودی برجام وجود داشته باشد، این سازوکار مانند مکانیسم ماشه، سریع، یکجانبه و خودسرانه قابل اعمال نیست.

دفاع مقدس ما یک نسخه مطابق با اصل دفاع امام حسین است

حجت الاسلام عسکری عنوان کرد:دفاع مقدس ما یک نسخه مطابق با اصل دفاع امام حسین است زیرا همانگونه که امام حسین (ع)از اسلام دفاع کرد و بیان کردند ما آغاز گر جنگ نخواهیم بود در صورت شروع جنگ از سوی دشمن دفاع خواهیم کرد ماهم در هشت سال دفاع مقدس دفاع کردیم .

گزارش ایستار از وضعیت پروتکل های بهداشتی در بین کارگران فصلی در رفسنجان

اکنون که در سطح شهر شهرستان نگاه میکنیم کارگران مهاجر در میدان های اصلی شهر تجمع کردند و بدون استفاده از ماسک و انجام پروتکل های بهداشتی آیا این بود سازماندهی کارگران فصلی در رفسنجان؟